Hac Turizmine Katılan Turistlerin Deneyimleri: Meryem Ana Evi Örneğinde Bir Ölçek Geliştirme Çalışması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Tourism and Hotel Management, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Müjde Bideci

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): TAHİR ALBAYRAK