Ziyaretçi Yönetimi Kapsamında Ziyaretçilerin Atmosfer ve Kalabalık Algılarının Memnuniyet Üzerindeki Etkisinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Topkapı Sarayı Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Tourism and Hotel Management, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Doğuş KILIÇARSLAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MELTEM CABER