“1960 Sonrası Çağdaş Sanatta Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Feminizm: Judy Chicago ve Nur Koçak Karşılaştırması.”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Fine Arts, Drawing Art Major, Turkey

Approval Date: 2020

Student: Safiye OTMAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÜLFET ILGAZ TOPCUOĞLU