Popüler Müzik Eserlerinin Reklamlarda Kullanılmasına İlişkin Kültür Endüstrisi Yaklaşımları Çerçevesinde Betimletiyici Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Public Relations and Promotion, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Enes Çetinkaya

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MERİH TAŞKAYA