Lorentz uzayında dönme matrislerinin üretilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Science, Matematik, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Osman Palancı

Supervisor: MUSTAFA ÖZDEMİR

Abstract:

Bu tezin amacı 3 boyutlu ve n boyutlu Öklid uzayındaki dönme matrislerin üretilmesini gösterdikten sonra 3,4 ve n boyutlu Lorentz uzayındaki dönme matrislerinin üretilmesini göstermektir. Tezin ilk bölümünde dönme matrisleri ile ilgili temel kavramlar verildikten sonra ikinci ve üçüncü bölümde 3 ve n boyutlu Öklid Uzayındaki dönme matrislerinin üretilmesi gösterilmiştir. Daha sonra dördüncü ve beşinci bölümde 3 ve 4 boyutlu Lorentz uzayındaki dönme matrislerinin üretilmesi gösterilmiştir. En son olarak da n boyutlu Lorentz Uzayındaki dönme matrislerinin üretilmesi yen bir metodla gösterilmiştir.