Doğrudan Yabancı Yatırımların, Finansal Gelişmişliğin, Beşeri Sermayenin ve Terör Olaylarının Turizm Gelirleri Üzerindeki Etkisi: En Çok Turist Alan İlk 10 Ülke Bazında Bir İnceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Serik Faculty Of Business Administration, Department Of Economics And Finance, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Gülşah ÇETİN

Supervisor: Mehmet Levent Erdaş