Hac Turizmine Katılan Alman ve Rus Turistlerin Motivasyonları: Myra Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Tourism and Hotel Management, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Müjde Bideci

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): TAHİR ALBAYRAK

Abstract:

Yüzyıllar önce başlamış ve belirli amaçlar dâhilinde yapılan geziler, günümüzde bir turizm hareketi olarak sosyal ve ekonomik bir olguya dönüşmüştür. Seyahat nedenlerine bakıldığında tatil yapma isteği ve iş amaçlı geziler ile birlikte dinsel öğelerin de önemli olduğu görülmektedir. Çalışmanın uygulama sahası olan Demre, ulusal ve uluslararası turizm hareketleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle Hıristiyanlık ve önceki dönemlere ait dini kült alanlarının yaygın olması buraya yapılan ziyaretlerin formunu değiştirmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde din kavramının tanımı yapılarak turizm ile bağlantısı irdelenmiştir. Birinci bölümde aynı zamanda inanç turizmi, bu turizm türüne katılma nedenleri, inanç turizminin özel bir kolu olan hac turizminin tanımı ve kapsamı, turist ile hacı arasındaki ilişki, bu turizmin dünya ve Türkiye üzerindeki örnekleri verilmiştir. İkinci bölümde bu çalışmanın temel konusu olan motivasyonun tanımı yapılarak, turizm alanında motivasyon konusu irdelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde uygulama sahası olan Demre (Myra) üzerine genel bilgilere, Demre'nin turizm potansiyeline, Aziz Nikolas Kilisesi hakkında tarihi bilgilere ve Aziz Nikolas'ın hayatına değinilmiştir. Son bölümde araştırma yöntemine sonuçlarına ve elde edilen sonuçlardan yola çıkarak ileriki çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.