Berkitme levhalarının dairesel boşluklu çelik kirişlerin yük taşıma kapasitelerine etkilerinin sonlu elemanlar yöntemiyle analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Science, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: GÖKHAN DOĞAN

Supervisor: Ferhat Erdal