Finansal okuryazarlığın işletme performansına etkisinde finansal erişimin aracılık rolü


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hasan Kalyoncu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: GÖKHAN TEKİN

Supervisor: Yunus Kılıç