Sosyal Medyanın Turizm İşletmeleri Açısından Önemi: Antalya’da Bir Delfi Tekniği Uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Tourism and Hotel Management, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Çisem ŞENGÜL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MELTEM CABER