Miyokard iskemi tanısı ve şüphesi olan hastalarda sempatovagal denge değişiminin analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Science, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Derya Bektaş

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÖMER HALİL ÇOLAK

Abstract:

Bu çalışmada miyokard iskemi tanısı ve şüphesi olan hastalarda, sempatik- parasempatik denge değişiminin etkileri ileri düzey spektral kestirim metotları kullanarak elde edilmiştir. Sonuçlar normal sinüs ritmine sahip kişilerle karşılaştırılarak hastalık için etken ve seçici bir parametre bulunması üzerine çalışılmıştır. Klasik spektral analiz yöntemleri, ayrık dalgacık dönüşümü ve dalgacık paket dönüşümü kullanılarak miyokard iskemi tanılı hastalar ve normal sinüs ritmli kişilerin KHD kayıtları analiz edilmiştir. Her iki grup için sempatovagal denge değerleri hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Hastalık için baskın alt bantları belirlemek amacıyla; alçak ve yüksek frekans bölgesinin tümünde yapılan analizler dışında AF ve YF bölgesindeki tüm düğümler pencereleme metodu ile detaylandırılmıştır. DPD metodu ile analiz edilen pencereler hasta grup için daha küçük ve etkin frekans aralığı belirlememizi sağlamıştır. SD değerlerinin kullanımı ile MI hastaları ile normal sinüs ritmli kişiler arasındaki ayırt edici noktalar tespit edilmiştir.