Hemşirelerde İlişki Bağımlılığı ve İlişki Bağımlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute Of Health Sciences , Hemşirelik Anabilim Dalı, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Şafak KARAKAYA

Supervisor: Saliha Hallaç