Kırsal Alandaki Çiftçi Ailelerin Enerji Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve Pakistan Örneği / Comparative analysis of hosuehold energy use in Pakistan and Turkey


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Science, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Muhammad İmran

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ORHAN ÖZÇATALBAŞ