Kültür ve Turizm Politikalarının Globalleşme Sürecinde Uygulanan Neo-Liberal Politikalar Bağlamında Kitle İletişim Araçları Tarafından Yeniden Üretimi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Communication, Turkey

Student: Zeynep Nihan Bakır

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MERİH TAŞKAYA