Antik Kent Yapısı ve Antik Kentte Kültürel Mirasın Güncel ve Sürdürülebilir Sayısallaştırma Yöntemleri Kullanılarak Yorumlanması Potansiyeli: Phaselis Örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Mediterranean Civilizations Research Institute, Mediterranean Ancient Studies, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: EREN NACAK

Supervisor: Nurşah Şengül