GÜVENCESİZLİK VE İŞÇİ SINIFI OLUŞUMU: ANTALYA TURİZM İŞÇİLERİNİN SINIF DENEYİMİ OLARAK GÜVENCESİZLİK


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Public Administration, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Coşku Çelik

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HİLAL ERKUŞ

Abstract:

Bu tez, işçi sınıfı oluşum sürecinde güvencesizliğin rolünü Antalya?da turizm sektöründe çalışan işçilerin güvencesizlik deneyimleri özelinde ele almayı amaçlamaktadır. Tarihsel maddeci sınıf kuramı, sınıfı tarihsel-toplumsal süreçlerde, bir birleriyle diyalektik ilişkiler içerisinde oluşan, dinamik bir kavram olarak ele almaktadır. Dolayısıyla, belirli bir tarihsel süreçte sınıf oluşumu üzerine kafa yorabilmek için, kapitalist sömürü ilişkilerinin yapısal özelliklerinin yanı sıra o dönemin özgüllükleri de hesaba katılmalı ve böylece o dönemde kurulan diyalektik ilişkiler ve mücadele biçimleri ortaya konmalıdır. Çalışmada, neoliberal emek piyasalarındaki dönüşümün bir ürünü olan ve emek süreçlerinden öte bir yaşam biçimi haline gelen güvencesizlik, günümüz işçi sınıfı oluşum sürecinin kurucu faktörlerinden bir tanesi olarak ele alınmaktadır. Güvencesizlik, çalışmada tarihsel süreçlerin ürünü ve bir istihdam biçiminden öte yaşamın ve bilincin bütününde kendini hissettiren bir kavram olarak ele alınmaktadır. Buna bağlı olarak, emek süreçlerinde neoliberal faktörlerin temsili özellikleriyle kendi özgüllüklerini bir arada barındıran turizm sektöründeki işçilerin güvencesiz istihdam biçimlerinin tezahürleri, çalışma yaşamlarının yanı sıra gündelik yaşam deneyimlerinde ve bilinçlerinde işçilerin kendi anlatılarına referansla sorgulanmaktadır. Bu çalışma bağlamında, Antalya?nın Kemer, şehir merkezi, Kundu, Belek, Side ve Alanya bölgelerinde üç yıldızlı veya daha büyük konaklama işletmelerinde çoğunluğu mevsimlik çalışan toplam 42 turizm işçisiyle, yarı-yapılandırılmış sorulardan oluşan derinlemesine mülakatlar yapılmıştır.