Kurum Kimliği Öğelerinin Öğretmenlerin Özel Okul Tercihi Üzerindeki Etkisi: TED Antalya Koleji Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Public Relations and Promotion, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Merve Ülgen

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ŞERİFE GÖZDE YİRMİBEŞOĞLU