Tüketim Kültüründe Reklam Söylemleriyle İnşa Edilen Özgürlük Simülasyonu: Televizyon Reklamları Üzerine Bir Çözümleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Public Relations and Promotion, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Duygu Tok

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MERİH TAŞKAYA