Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Yasal Mevzuat: Emniyet Birimlerindeki Uygulama ve Antalya Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Women's Studies and Gender, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Mesut Görücü

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Şerife Gözde Yirmibeşoğlu