Antalya ili merkez ilçesindeki süt sığırı yetiştiricileri birliği üyesi olan ve olmayan işletmelerde toplumsal cinsiyet analizi ve birliği kaynakları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Science, Tarım Ekonomisi, Turkey

Approval Date: 2002

Student: İlkay Kutlar Sözer

Supervisor: ORHAN ÖZÇATALBAŞ

Abstract:

Bu araştırmada, Antalya ili Merkez İlçesindeki süt sığın yetiştiricileri birliği üyesi olan ve olmayan işletmelerin sosyo-ekonomik ve genel özellikleri tespit edilmiş, ayrıca bilgi kaynakları ve toplumsal cinsiyet analizi (Gender Analysis)'den elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Araştırmanın verileri birliğe üye olan işletmelerin bulunduğu 8 köyden (Yeniköy, Yeşilbayır, Kovanlık, Karataş, Yağca, Bıyıklı, Aşağıoba, Dereli) elde edilmiştir. Bu kapsamda elde edilen veriler süt sığırı yetiştiriciliğinde aile bireylerinin rollerini, katkılarım ve katılımlarını ortaya koymuştur. Araştırmada üreticilerin seçilmiş bazı özellikleri ile birliğe üye olup olmama arasındaki olası istatistiki ilişki ki-kare testi ile saptanmıştır. Ki-kare testinin uygulanamadığı durumlarda ise oranlar arası farka ait hipotez kontrolü (Z dağılımı) yapılmıştır.