1990 Sonrası Çağdaş Sanatta Bir Yaratma Süreci Olarak Oyun Kurmak."


Thesis Type: Competence In Art

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Fine Arts, Art and Design Art Major, Turkey

Student: Semin Sinem CACHO DURAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÜLFET ILGAZ TOPCUOĞLU