Popüler Kültür Ögelerinin Brikolaj Tekniği İle Yeniden Tüketim Nesnesine Dönüştürülmesi: Dergi Reklamları Kapsamında Göstergebilimsel Çözümleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Public Relations and Promotion, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Vedat Rona Bulut

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MERİH TAŞKAYA