Farklı Organik Madde İçeriğine Sahip Topraklarda Yetiştirilen Silajlık TritikaleninXTriticosecale Wittmack Besin Elementi Konsantrasyonu Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Science, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Turkey

Student: Ramazan Ata

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ŞULE ORMAN