"Bir İmge Olarak Gazete ve "Duyarsızlaşma" Kavramı Üzerine Plastik Çözümlemeler."


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Fine Arts, Drawing Art Major, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Serkan TÜRK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÜLFET ILGAZ TOPCUOĞLU