Karmaşık interval aritmetik ve karmaşık fuzzy aritmetik üzerine


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Science, Matematik, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Sümeyra İnci

Supervisor: GÜLTEKİN SOYLU

Abstract:

Fuzzy küme teorisi, uygulama alanlarının genişliği ve bu alanlarda oluşturduğu sonuçların etkisi bakımından bilimsel çalışmalarda önemli bir yer tutmaktadır. Tezde, öncelikle fuzzy kümeler ve genel özellikleri verilmiştir. Konvekslik tanımından yola çıkılarak fuzzy konvekslik tanımı verilmiş ve ?-kesmeleri ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, fuzzy sayılar ve genişletilmiş aritmetik işlemler incelenmiştir. Fuzzy sayılar ve karmaşık fuzzy sayılar ?-kesmeleri aracılığıyla sırasıyla interval aritmetiğe ve karmaşık interval aritmetiğe indirgenerek bunlar üzerindeki temel işlemler ve özellikleri tartışılmıştır.