Anahtarlamalı Güç Kaynaklarında Elektromanyetik Girişimin İncelenmesi Ve Elektromanyetik Girişim Süzgeci Tasarımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Science, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Samet YALÇIN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ŞÜKRÜ ÖZEN

Abstract:

Gelişen teknolojiyle birlikte neredeyse her cihazda kullanılan anahtarlamalı güç kaynaklarının muadillerine göre birçok avantajı vardır. Bu avantajların yanında anahtarlamalı güç kaynakları belli frekanslarda yapmış oldukları açma kapama işleminden dolayı iletimle yayılım yollu girişime sebep olurlar. Bu gürültünün azaltılması etkileşimde bulunan cihazlar için önem arz etmektedir. Bu tezde bir anahtarlamalı güç kaynağı örneği olan ATX güç kaynağının yaymış olduğu gürültünün tespit edilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Öncelikle güç kaynağının iletim hatları CISPR 22 standardı çerçevesinde test edilmiştir. Oluşan gürültünün ortak mod ve fark mod bileşenlerine ayrılabilmesi için uygun gürültü ayırıcı devre tasarlanmıştır. Gerçekleştirilen gürültü ayırıcının başarılı bir şekilde çalıştığı ispat edildikten sonra güç kaynağı için ortak mod ve fark mod süzgeçlerini içine alacak bir elektromanyetik girişim süzgeci tasarlanmıştır. Gürültünün bastırılması için uygulanacak kesim frekanslarının belirlenmesinin ardından süzgeç tipinin kararlaştırılması ve süzgeç devresini oluşturacak devre elemanlarının değerleri hesaplanarak tasarım gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan süzgeç devresi benzetim ortamında kurulmuş ve analiz edilmiştir.