Plazma Tekniği İle Kaplanmış Katmanlı Ekranların İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Science, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2012

Student: P. Deniz Tosun

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ŞÜKRÜ ÖZEN

Abstract:

Bu çalışmada elektronik aygıtlar üzerine olumsuz etkileri olan elektromanyetik girişimin engellenmesine yönelik, ekranlama ve ekranlama verimliliği konuları incelenmiştir. Katmanlı ekran yapılarını oluşturan kaplanmış ekran malzemeleri, kaplanmış malzemelerin oluşturdukları ekran yapıları ve bu yapıların bilgisayar ortamında modellenmeleri gerçekleştirilmiştir. Modellemelerin sağlıklı yapılabilmesi için düzlemsel dalga ve ekranlar üzerindeki açıklıkların ekranlama verimliliği üzerine etkileri de incelenmiştir.