Kongre katılımcılarının destinasyon özelliklerine verdikleri önemin önem - performans analizi ile tespiti : Antalya - İstanbul karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Türkan Ismayıllı

Supervisor: MELTEM CABER

Abstract:

Kongre turizmi, insanların toplantı amaçlı seyahatlerinde konaklama, ulaşım, yiyecek- içecek hizmetlerinin de karşılandığı bir turizm türüdür. Turizm mevsimini uzatıcı özelliği, üst gelir ve kültür seviyesindeki gruplara hitap ettiği için bölgeye sağladığı ekonomik kazancın diğer turizm çeşitlerinden yüksek olması, başarılı kongrelerin kentin ve bölgenin uluslararası pazarda etkin tanıtımını sağlaması gibi özelliklerinden dolayı, kongre turizmi bölgeye hem maddi hem de manevi bir çok yarar sağlamaktadır. Bu çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kongre turizmi, ikinci bölümde ise destinasyon özellikleri, destinasyon rekabetçiliği ve destinasyon seçim modelleri ile ilgili teorik bilgiler verilmiştir. Son bölümde ise, alan araştırması sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Çalışmanın alan araştırması, Antalya ve İstanbul illerinde organize edilen uluslararası kongrelere katılan Türk ve yabancı uyruklu katılımcılara uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Antalya'da "Toplantı ve Konaklama Tesisleri"; İstanbul'da ise "Toplantı ve Konaklama Tesislerinin Yer Kapasitesi", "Konferans Etkinliklerinin Uygunluğu", "Şehir Imajı", "Toplantı Yerleşkesine Erişebilirlik", "Yerel Altyapının Uygunluğu ve Standartları" korunması gereken özellikler olarak tespit edilmiştir. Bu maksatla ilgili özelliklere kaynak aktarımı sürdürülmelidir. Antalya açısından "Şehir Imajı" ve "İklim", İstanbul açısından "Dışarıda Eğlence Olanakları", kongre delegelerine göre üzerinde yoğunlaşılması gereken özellikler olarak tespit edilmiştir. "Devlet Desteği", "Dışarıda Eğlence Olanakları" ve "Gezme-görme ve Kültürel Çekicilikler" Antalya için; "Emtia Giderleri" ve "Devlet Desteği" ise İstanbul için düşük öncelikli özellikler olarak değerlendrilmiştir. Diğer bir ifade ile hem kongre delegelerinin bu hususlara verdikleri önem, hem de bu hususların mevcut performasları düşüktür. "Ulaşım Giderleri", "Konaklama Giderleri", "Gıda Giderleri", "Toplantı Yerleşkesine Erişebilirlik" gibi özellikler, her iki destinasyonda araştırmaya katılanlar tarafından olası aşırılıklar olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle bu hususların algılanan performansları yüksek, ancak önemleri düşüktür. Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirilen bu çalışma ile Türkiye kongre turizminin rekabetçilik seviyesi ve uluslararası kongre katılımcıları açısından ilgili destinasyonlarda yer alan farklı özelliklerin nitelikleri ortaya konmuştur. Bu sayede Türkiye'de kongre turizmi ile ilgili literatüre katkı sağlanmıştır.