Şizofreni Tanısı Alan Hastaların ve Bakım Verenlerinin Transaksiyonel Analiz Ego Durumları İle Yaşam Pozisyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmes


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Department Of Nursing, Department Of Nursing, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Gülnur Bilgi

Supervisor: Saliha Hallaç