Otel işletmelerinde maliyetlerin kontrolü ve planlaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Social Sciences, İşletme, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Ahmet Yücesan

Supervisor: FİLİZ ANGAY KUTLUK

Abstract:

Herşey dahil ve ultra her şey dahil konaklama işletmelerinin son yıllarda artmaya başlaması ve bunun sonucunda her şey dahilde verilen ürünlerin toplam oda fiyatına eklenmesi gerekliliği ve ortaya çıkan oda fiyatlarındaki artışa bağlı olarak konaklama sayılarında azalma toplam gelirlerde önemi daha da artan maliyetlerin kontrolü ve planlamasının önemini ortaya çıkarmıştır. İşletmeler bu nedenle çeşitli çözüm yolları arayışındadırlar. Bu amaçla ortaya çıkan uygulamalar işletmeden işletmeye farklılık göstermektedir. Bu çalışmada turizm ve otelcilik kavramları ile maliyet kavramının oteller içindeki yeri, maliyet ve gider arasındaki ayrım, otellerde giderlerin bütçelenmesi ve nihayetinde de Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yapılan günlük gelir ve giderlerle diğer otel rutin raporlarının bir arada görülebildiği Günlük Faaliyet Raporlama Sistemi üzerinde durulmakta, olumlu ve olumsuz yönleriyle nasıl geliştirilebileceği tartışılmaktadır.