Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İş-aile Çatışması: Kadın Kabin Memurlarına Yönelik Bir Araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Women's Studies and Gender, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: Ekin Par

Supervisor: Şerife Gözde Yirmibeşoğlu