BENİN'DE PAMUK ÜRETİCİLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMUNUN SOSYAL AĞ ANALİZİYLE ÇÖZÜMLENMESİ


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute Of Science, -, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: ERIOLA MARIUS CHARLOT ADENIDJI

Supervisor: Orhan Özçatalbaş

Abstract:

BENİN’DE PAMUK ÜRETİCİLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMUNUN SOSYAL AĞ ANALİZİYLE ÇÖZÜMLENMESİ 


Son yıllarda tekrarlayan iklimsel değişiklikler ve dalgalanmalar görülmüştür. Bu durum, yağış anormallikleri ve gecikmeleri, sıcaklık artışları ya da bol miktarda sel nedeniyle meydana gelmiştir. Bu nitelikteki bir senaryo , üreticileri etkilenmeden bırakmaz. Bu nedenle, faaliyetlerini sürdürmek ve hayatta kalmalarını sağlamak için tarımsal gelir akışlarını koruyan çeşitli yollar geliştirmektedirler. Bu çalışma, Benin'deki pamuk üreticilerinin başa çıkma stratejileri,etkileşimleri üzerinden incelemektedir.Ayrıca, iklimle ilgili bilgilerin yayılması nedeniyle oluşan klikler, sosyal ağ analizi kullanılarak araştırılmıştır. Ayrıca, kartopu yönteminin kullanılması, üreticilerin ağ verilerinin toplanmasında belirleyici olmuştur. Gephi yazılımı toplanan verilerin işlenmesine yardımcı olmuştur. Verilerin işlenmesi, başarılı iletişim için nüfuz sahibi çiftçilerin ve iklim adaptasyon bilgilerinin etkili bir şekilde yaygınlaştırılması için kilit oyuncuların belirlenmesini sağlamıştır. Sosyal ağ yaklaşımının artan önemi göz önüne alındığında, mevcut çalışma, pamuk üretimi ve iklim değişikliği bağlamında başa çıkma stratejileri açısından bilgi yayılımının mevcut durumunu anlamaya yardımcı olan bir teşhis sunmaktadır. Ayrıca, ağ içinde bilgi aktarımı ile ilgili liderliği etkileyen faktörlere erişmek için ve arasındalık merkeziliği ve derece merkeziliği gibi ağ katsayısına dayalı olarak bir logit regresyonu uygulanmıştır. Arasındalık merkeziliğine dayalı liderlik için elde edilen bulgular, ailede tarımda çalışan sayısı, tarımda deneme, medeni durumu, öğretmenlere erişim, böcek istilası, arazi değişimi, tarımsal ormancılık, konum(Founougo), cinsiyet değişkenleri, pamuk çiftçileri ağı içinde uyum bilgilerinin AM olarak paylaşılmasını olumlu yönde etkilemektedir. Derece merkeziliğine dayalı liderlik için elde edilen bulgular, açıklayıcı değişkenler arasında öğretmen, böcek istilası ve Köy4 (FOUNOUGO) değişkenlerinin olduğunu yansıtmaktadır, pamuk çiftçilerinin iklim değişikliğine uyum bilgisinin yayılması (İDUBY) ağı içindeki derece merkeziliği üzerinde   yüzde   10 anlamlılık düzeyinde pozitif bir etkiye sahiptir.  Son olarak, bilginin etkili bir şekilde yaygınlaştırılabilmesi için, kilit aktörlerin hem kurumlar ve politikalar hem de yaygınlaştırıcılar tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Daha da iyisi, bu araştırma, sosyal ağ analizine dayalı olarak Benin'de iklim bilgisinin yaygınlaştırılmasında yer alan ana aktörlerin net bir resmini sunan ilk akademik çalışmalardan biridir.

ANAHTAR KELİMELER: Benin, İklim Değişikliği, Pamuk, Bilgi Yayma, Ağ Analizi (SNA).