Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan 7-12 Yaş Arası Çocukların Transplantasyon Öncesi ve Sonrası Yaşam Deneyimlerinin Belirlenmesi,


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Department Of Nursing, Department Of Nursing, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Çağla Balkış

Supervisor: Saliha Hallaç