MERİNOS TEKSTİL VE SANAYİ MÜZESİ ENVANTERİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Fine Arts, Turkey

Approval Date: 2016

Student: ŞAFAK ÜNER

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÖZNUR AYDIN

Abstract:

Ülkemizin en önemli tekstil ve sanayi miraslarından 'Sümerbank Merinos Yünlü Müessesesi' nin kurulmasıyla süreci başlayan, günümüzdeki adı ve kullanımıyla Merinos Parkı ve Merinos Kongre Kültür Merkezine dönüştürülen alan içerisinde, Bursa'da konumlanan, 'Merinos Tekstil Sanayi Müzesi', ilk tekstil sanayi müzemizdir. Araştırmaya konu, 14 Ekim 2011' de açılmış bu müzenin envanter çalışmasıdır. 1938' den 2000 yılına kadar, Tekstil Sanayi başta olmak üzere birçok alanda ülke ekonomisine katkıda bulunmasının yanı sıra, her döneminde, çağın çok ilerisinde sosyal olanaklara sahip olan fabrika, bugün Tekstil Müzesi' nde bulunan makine, teçhizat, sergilenen belge ve evraklarla anlaşılmakta, yakın tarihimizi aydınlatmaktadır. Tekstil Sanayi Müzesi, Merinos Yünlü Fabrikası restore edilerek orijinal mimarisi korunarak tasarlanmıştır. Fabrikadaki üretim bölümlerindeki işleyiş göz önünde bulundurularak kurulan sergileme mantığıyla, aynı zamanda üretim sürecinin de tanıtılması hedeflenmiştir. Müzede, fabrikayla ilgili olmayan, Bursa ve Türk kültür sanatına hizmet etmek amacıyla, müze eliyle oluşturulmuş İpek Bölümü ve bağışlanan Cumhuriyetimizin önemli ressamlarından Malik Aksel tablolarının bulunduğu Sanat Galerisi mevcuttur. Araştırmada, müzede kayıtlı olan 185 adet envantere yer verilmiştir. Bu envanterin 85' i müzenin iki katındaki dört salonda sergilenen tekstil makineleridir. Envanterlerin 16 adedi, Merinos Fabrikası' na ait hatıra madalyonlarıdır. Ayrıca Malik Aksel adına düzenlenen galeri salonunda, sürekli sergide olan kayıtlı 84 eser bulunmaktadır. Çalışmadaki bu eserler, araştırmacılara rehberlik edecek bir birikimin, ilk aşaması olarak, müze evraklarında kayıtlı olduğu şekilde, açıklamaları yapılarak sıralanmıştır.