Yapılandırılmış iletişim gridi tekniğinin öğrenci performansını ölçme süreci açısından etkililiğinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Aysun Çakmaklı

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): BAYRAM BIÇAK