Canlı böbrek verici adaylarda renal arterlerin bilgisayarlı tomografi anjiografi ile değerlendirilmesi, bulguların cerrahi sonuçlarla karşılaştırılması.


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Radiology Science Major, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Kamil Çıra

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): KAĞAN ÇEKEN