Doğum Ağrısı Yönetiminde Steril Su Enjeksiyonunun Etkisi: Randomize, Tek Kör, Plasebo Kontrollü Bir Çalışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Health Sciences , Turkey

Approval Date: 2020

Student: Cevriye UYSAL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İLKAY BOZ