"Günümüz Resminde Kaligrafik Çağrışımlı Organik Formları Çizgi ve Renk Açısından İrdelenmesi."


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Fine Arts, Drawing Art Major, Turkey

Approval Date: 2006

Student: Umut KAYAPINAR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÜLFET ILGAZ TOPCUOĞLU