Geleneksel gazetecilikten dijital gazeteciliğe dönüşüm : Radikal Gazetesi örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Gazetecilik, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Emrah Onur Karataş

Consultant: EMEL ARIK

Abstract:

Günümüz dijital çağında basın dünyası teknolojik gelişmelerin yol açtığı bir dönüşümün içerisindedir. Bu dönüşüm birçok gazetenin yapısal olarak ve gazetecilik pratikleri açısından değişmesine neden olmaktadır. Bu tezde Radikal Gazetesi'nin basılı bir yayın olmaktan çıkıp tamamen dijitale dönüşümü incelenmiş ve bu dönüşümün nedenleri ve yansımaları tartışılmıştır. Bu bağlamda süreç içerisinde yaşadığı teknik ve yapısal farklılıklar göz önünde bulundurulmuş, dönemin toplumsal koşulları ve gazetenin yayın politikasında gözlemlenen farklılıklar doğrultusunda sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla bu çalışmada niteliksel tarihsel araştırma tasarımı kullanılmıştır. Radikal'in internete geçişinin sebeplerini önemli dönüm noktaları üzerinde tartışarak dönüşümün ortaya konması Türk medyasındaki gazetelerin dijital çağdaki yapılarını anlamak adına önem taşımaktadır. Giderek artan baskı maliyetlerinin, değişen yayın politikalarının ve teknolojik değişimlerin yaşandığı bu dönemde Radikal gazetesi örneğinde yapılan bu analiz günümüz gazetecilik ortamının içinde bulunduğu durumu ortaya koymaktadır.