Olabilirlik ölçümleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Science, Matematik, Turkey

Approval Date: 2001

Student: Gültekin Soylu

Supervisor: MUSTAFA DEMİRCİ

Abstract:

Bu çalışmada bulanık ölçümler kavramı tanıtılmış, olabilirlik konusu farklı kaynaklardan farklı yaklaşımlar biraraya getirilerek etraflıca incelenmiş ve uygulamalarla bu yeni kavramların karşılaşılan problemlerdeki güçlükleri gidermeye ne şekilde yardımcı ve yararlı olduğu gösterilmiştir. Giriş bölümünde bulanık ölçümlerin gerekliliği ve tarihi gelişimi aktarıldıktan sonra ikinci bölümde ön hazırlık olarak bulanık kümeler kavramı ve bulanık kümelerin özellikleri verilmiştir. Üçüncü bölümde bulanık ölçümler teorisi incelenmiş, olabilirlik ölçümü ve bulanık integral tanıtılmıştır. Dördüncü bölüm, göreceli yeni olan bu kavramların yorumlanmasına, olabilirlik kavramına diğer bir yaklaşıma, olabilirlik ve olasılık arasındaki bağlantılara ayrılmıştır. Beşinci ise bu yeni kavramların gelecekte ne kadar önemli görevler üstleneceğini gösterebilmek amacıyla, gerçek hayattan alınmış problemlerin üzerine bulanık ölçümler ve olabilirlik ile nasıl gidilebileceği incelenmiştir.