aşeronlaşmanın çalışma koşullarına etkisi: Sivas belediyesi örneği Impact of subcontracting on working conditions: Sivas municipality example


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Songül Karabudak

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HALİL ÖZEKİCİOĞLU