Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Pandemi Sürecinde Ergenlerin Sağlık Gereksinimleri Değişti mi?

V. International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 10 - 12 March 2022, pp.44-51

Kanser geçiren ergenlerde post travmatik gelişim ve psikolojik sağlamlık ilişkisi

XXI. ULUSAL PEDİATRİK KANSER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 28 November 2021, pp.214 Sustainable Development

Pandemi döneminde prematüre bebeklerde emzirmenin desteklenmesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongresi-I, Turkey, 14 - 16 June 2021, pp.84-85

Ergenlerde zorba davranışlar cinsiyet eşitsizliğine yönelik girişimlerle önlenebilir mi?

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, pp.212 Sustainable Development

Büyük Ebeveynleri Tarafından Büyütülen Okul Öncesi Çocuklarda Obezite

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 January 2021, pp.326 Sustainable Development

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 January 2021, pp.83 Sustainable Development

Çalışan ve Çalışmayan Ergenlerin Olumsuz Çocukluk Çağı Deneyimlerinin Karşılaştırılması

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.564

Yakın Kaybı Yaşayan Ergenlerde Travma Sonrası Gelişim

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.832

Kanserli Çocuklar ve Ebeveynlerinde Psikolojik Sağlamlığın Geliştirilmesi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.822 Sustainable Development

Kanser Tanılı Ergenlerde Psikososyal Sorunlar

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.812 Sustainable Development

Kanser Geçiren Çocuklarda Travma Sonrası Gelişim

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.1409

Ergenlerde Kanser Tedavisi Sonrası Psikolojik Sağlamlık

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.1389 Sustainable Development

Farklı Beden Kitle İndeksine Sahip Ergenlerde Akran Zorbalığının İncelenmesi

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.1288

Ergenlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı ve Zorba Davranışlar

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.1386 Sustainable Development

Olumsuz Çocukluk Çağı Deneyimi Yaşayan Çocuklar ve Hemşirenin Rolü

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018

Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarda Tip 1 Diyabet Tanısına Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

I. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.15 Sustainable Development

Kronik Hastalığı Olan Gençlerde Travma Sonrası Gelişim

II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES, 25 - 29 October 2017

Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılığın Gelişmesi

II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES, 25 - 29 October 2017

Personal Safety in the School-Aged Children

INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017, vol.1, pp.27-32

Erkeklerin Kanserin Risk Faktörleri, Belirtileri ve Erken Tanısına Yönelik Farkındalıkları

International Multidisciplinary Studies Congress, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.28 Sustainable Development

Neden erkeklerde kanser daha yaygındır?

Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.28 Sustainable Development

EVALUATION OF WATER, CLEANING AND HYGIENE CONDITIONS OF THE SCHOOLS IN A PROVINCE

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARYCONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), Rome, Italy, 23 - 25 August 2017, pp.461

Okullarda Kronik Hastalığı Olan Çocuğun Sağlık Yönetimi

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARYCONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), Rome, Italy, 23 - 25 August 2017

Annelerin Depresyon Belirtilerinin bebek Bakım Sonuçlarına Etkisi

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, pp.44

Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılığın Geliştirilmesi

II. International Congress of Youth Researches, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.216

Tip 1 Diyabet Tanısına Sahip Çocukların Okul Ortamında Hastalık Yönetimi

II. International Congress of Youth Researches, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.220

Giant Toy of Children: Internet

International Conference for Multiple Academic Disciplines, Zürich, Switzerland, 7 - 09 July 2017, pp.21

Ortaokul Öğrencilerinde Zorba Davranışların Önlenmesine Yönelik Bir Girişim Programı

7. İnternational Congreson New Trends in Education İCONTE 2016, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.126

Sosyal Bilişsel Kuram Yaklaşımı ile Küçük Çocuklarda Saldırgan Davranış

ISTEC, Saınt Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015, pp.470-481

Bir Kent Ölçeğinde Okul Kantin Çalışanlarının Kişisel Hijyen ve Gıda Hijyeni Konusunda Bilgi Düzeyleri

1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 June 2015, pp.181 Sustainable Development

Bebek Ruh Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü

1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 June 2015, pp.136

GENEL KLİNİKLERDE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI

12. ULUSAL KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ ve PSİKOSOMATİK TIP KONGRESİ, Konya, Turkey, 26 - 28 March 2015

Effects of a Trainning Program by Leading Nurse on Problem Behaviour and Social Skills of the Children Aged 5-6

International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.237

An Intervention Program for Prevention of the Aggressive Behaviour in Terms of Kindergarten

International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.233

Şiddeti Önlemede Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Girişimler

5. Uluslararası Risk Altındaki ve Korunması Gereken Çocuk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.14

Saldırgan Davranışı Önleme Programının Ana Sınıfı Öğrencileri Üzerine Etkisi

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2013, pp.576

Difficulties experienced by the asthmatic patients in southern Turkey

European Respiratory Society Vienna 2012 Annual Congress, Vienna, Austria, 1 - 05 September 2012, vol.40

Anasınıfı Öğrencilerinde Saldırgan Davranış ve Cinsiyetin etkisi

21.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2011, pp.160-161

Okul Öncesi Dönemde Saldırgan Davranış ve Hemşirenin Rolü

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Turkey, 24 June - 26 October 2010, pp.140-141

Reliability and validity of the Asthma Symptom Utility Index in Turkish asthma patients

8th Congress of European Federation of Internal Medicine, İstanbul, Turkey, 27 - 30 May 2009, pp.216

Apprentices Level Of Knowledge About Sexually Transmitted Disease

12th World Congress on Public Health, İstanbul, Turkey, 27 April - 01 May 2009 Sustainable Development

The Attitudes of Turkish University Students Towards Menstruation

10th International Interdisciplinary Congress On Women, Madrid, Spain, 3 - 09 July 2008, pp.1370-1371

Öğrenci ve eğitimcilerin hemşirelik bilişimine ilişkin tutum ve yeterlikleri

3. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 November 2006, pp.29-34

Use of Iodized Salt in Two Health Districts of Antalya

V. International Nutrition and Dietetics Congress, Ankara, Turkey, 12 - 15 April 2006, pp.255-256

Demir eksikliği anemisi olan kadınlara verilen eğitimin bakım sonuçlarına etkisi

3. Uluslararası - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 10 September 2005

6 No'lu Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Grubu Kadınların Ev Ziyaretlerinden Beklentileri

GATA Hemşirelik Yüksekokulu, I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 May 2002, pp.11

Books & Book Chapters

Sağlıklı Yaşam Ortamları ve Düzenlenmesi-Okullarda Sağlığın Geliştirilmesi

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme 3 Risk Grupları, Yaşam Ortamları ve Hastalıklardan Korunma, Ayla Bayık Temel, Editor, EMA TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.501-522, 2022

Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi

in: Okul Döneminde Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, Sebahat Gözüm, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.188-253, 2016

Metrics

Publication

99

Citation (WoS)

34

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

44

H-Index (Scopus)

4

Project

5

Thesis Advisory

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals