Assoc. Prof.

BEKİR DİREKCİ


Faculty of Education

Turkish and Social Sciences Education

Turkish Language Education

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

Selcuk University, Sosyal Bilimler , Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Selcuk University, Sosyal Bilimler, Türk Dili Ve Edebiyatı-Yeni Türk Dili, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Arts And Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Hızır bin Yakub CEVAHİRÜ’L-ME‘ANI (Giriş-Dil Özellikleri-Metin-Dizin)

Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/Yeni Türk Dili

2003

2003

Postgraduate

İPÄK YOLİ ÄFSÅNÄLÄRİ (Dil İncelemesi-Efsanelerin Tasnifi)

Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/Yeni Türk Dili

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education in Turkish Language, Modern Turkish Language

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Türkçe Eğitimi Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Türkçe Eğitimi Bölümü

2000 - 2012

2000 - 2012

Lecturer

Selcuk University, Rectorate, Türk Dili Bölümü Başkanlığı

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Member of the Senate

Akdeniz University, Faculty of Education

2020 - Continues

2020 - Continues

Academic Board Member

Akdeniz University, Faculty of Education

2016 - Continues

2016 - Continues

Rectorate Commissioner

Akdeniz University

2014 - Continues

2014 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Education, Türkçe Ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

2015 - 2022

2015 - 2022

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Avrupa- Akdeniz Gençlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2017 - 2021

2017 - 2021

Deputy Head of Department

Akdeniz University, Faculty Of Education, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2014 - 2021

2014 - 2021

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Institute Of Educational Sciences

2017 - 2020

2017 - 2020

Member of the Senate

Akdeniz University, Faculty of Education

2015 - 2020

2015 - 2020

Vice Dean

Akdeniz University, Faculty of Education

2015 - 2017

2015 - 2017

Academic Board Member

Akdeniz University, Faculty of Education

2014 - 2017

2014 - 2017

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Education, Türkçe Eğitimi

2014 - 2017

2014 - 2017

Academic Board Member

Akdeniz University, Institute of Educational Sciences

2013 - 2014

2013 - 2014

Deputy Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Education, Türkçe Eğitimi

2006 - 2013

2006 - 2013

Deputy Head of Department

Selcuk University, Türk Dili Bölümü Başkanlığı

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2012

2012

A diachronic assessment in the context of a mutual orthography on certain differences between Anatolian Turkish spelling dictionary and Turkoman Turkish orthographic dictionary

Direkci B.

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, vol.4, no.3, pp.1813-1818, 2012 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Türkçe Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ve Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

ŞİMŞEK B. , DİREKCİ B. , KOPARAN B.

Turkish Academic Research Review - Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [TARR], vol.6, no.3, pp.882-902, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2021

2021

ORHON SPEECHS AS A SOURCE OF NATIONAL LANGUAGE POLICY AND BASIC LANGUAGE SKILLS IN TURKISH

Er Aydemir N., Direkci B.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.13, no.2, pp.69-86, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

5.Sınıf Öğrencilerinin Kelime Öğrenimine Yönelik Bir Uygulama: Etkileşimli Kelime Duvarı Tekniği ve Portfolyo Oluşturma

UYSAL A., DİREKCİ B.

Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, vol.4, no.1, pp.40-59, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2021

2021

THE USE OF INTERACTIVE WORD WALL TECHNIQUE IN WORD TEACHING TO THE 5TH GRADE

Uysal A., Direkci B.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.13, no.1, pp.27-48, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi: Kültür Dizisi-I Örneği

Utku İ. E. , DİREKCİ B.

Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, vol.3, no.2, pp.101-114, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ

DİREKCİ B. , ŞİMŞEK B. , Ayvallı M.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.56, pp.272-291, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

TÜRKÇE EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN DEĞERLER EĞİTİMİ TEZLERİNİN İNCELENMESİ

DİREKCİ B. , AKBULUT S. , ŞİMŞEK B.

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN, vol.12, no.2, pp.117-140, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

KİTÂBU KISSA-I KAHRAMÂN-I KÂTİL‘İN PARİS BİBLİOTHEQUE NATİONALE (Supp. 344) NÜSHASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Direkci B.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.49, pp.73-91, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENME SÜRECİNDE KÜLTÜR AKTARIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

DİREKCİ B. , ŞİMŞEK B. , AKBULUT S.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.22, pp.278-293, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ

CANBULAT M. , DİREKCİ B. , AKBULUT S. , ÇORAPÇIGİL A. , TEZCİ İ. H. , ŞİMŞEK E. E. , et al.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.570-584, 2020 (International Refereed University Journal)

2020

2020

Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study

CANBULAT M. , DİREKCİ B. , ŞİMŞEK E. E. , ŞİMŞEK B.

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.2020, no.89, pp.137-158, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

2020

2020

The Psychometric Properties of School Belonging Scale for Middle School Students

DİREKCİ B. , CANBULAT M. , TEZCİ İ. H. , AKBULUT S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.7, no.2, pp.159-176, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2020

2020

In-game language usages of students playing online games: The sample of League of Legends

ŞİMŞEK B. , DİREKCİ B.

İlköğretim Online, vol.19, pp.2042-2052, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2019

2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

CANER M., DİREKCİ B. , KURT B.

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.76-92, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

The Investigation of the Relationship between Online Games and Acquisition of Turkish Vocabulary

ŞİMŞEK B. , DİREKCİ B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.12, no.3, pp.69-88, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

2019

2019

DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA HIZIR BİN YAKUB’UNCEVÂHİRÜ’L-ME’ÂNÎ ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ

DİREKCİ B.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.45, pp.179-192, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2019

2019

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2018) VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

DİREKCİ B. , AKBULUT S. , ŞİMŞEK B.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.16, pp.797-813, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Examination of Pre-service Teachers' Interpretation Case of Fossil Words in Turkish Reduplications/Idioms

DİREKCİ B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.12, no.1, pp.1157-1172, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

2018

2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin İngilizce öğretmeni adaylarının görüşleri

KURT B., DİREKCİ B. , CANER M.

TURKISH STUDIES, vol.13, no.27, pp.1017-1037, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri

KURT B., DİREKCİ B. , CANER M.

Turkish Studies, vol.13, no.27, pp.1017-1037, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

1-8. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ SARMAL PROGRAMLAMA YA

DİREKCİ B. , YAVUZ M.

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.Volume 13 Issue 27, pp.583-599, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Derebucak (Merkez) Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar

DİREKCİ B.

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.Volume 13 Issue 20, pp.383-402, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

1-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Sarmal Programlama Yaklaşımı Açısından

DİREKCİ B. , YAVUZ M.

TURKISH STUDIES, vol.Volume 13, no.Issue 27, pp.583-600, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Examination of Pre-service Teachers’xx Interpretation Case of Fossil Words in Turkish Reduplications/Idioms

DİREKCİ B.

International Journal of Instruction, vol.12, no.1, pp.1157-1172, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Muhibbî Dîvânı’nda Eski Anadolu Türkçesi Unsurları

GÜLMEZ M. , DİREKCİ B.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.271-291, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2017

2017

Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi

DİREKCİ B. , BAL M. , ŞİMŞEK B.

International Journal of Language Academy, no.14, pp.373-389, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

[Kansu Gavrî’nin Türkçe Dîvânı] Robert DANKOFF

DİREKCİ B. , gülmez m.

Erciyes, no.447, pp.11-14, 2015 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Âşık Ömer Divanı’nda Eski Anadolu Türkçesi Unsurları

DİREKCİ B.

TÜRKİYAT ARŞTIRMALARI DERGİSİ, no.33, pp.15-28, 2013 (International Refereed University Journal)

2012

2012

Güney Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler

DİREKCİ B. , GÜLMEZ M.

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.32, pp.133-154, 2012 (International Refereed University Journal)

2010

2010

Hızır Bin Yakub’un Cevahirü’l-Me‘ani Adlı Eserinin Nüshaları Üzerine Bir Değerlendirme

DİREKCİ B.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.44, no.28, pp.109-130, 2010 (International Refereed University Journal)

2010

2010

Hızır Bin Yakub un Cev hirü l Me n Adlı Eserinin Nüshaları Üzerine Bir Değerlendirme

DİREKCİ B.

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, no.28, pp.109-129, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Hekim Mehmed Nidâî'nin Manzum Tıp Risâlesi, Keyf-i Kitâb-ı Nidâî

ÖLKER P., DİREKCİ B.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.22, pp.294-305, 2009 (International Refereed University Journal)

2009

2009

İpäk Yoli Äfsånälärinin Tasnifi

DİREKCİ B.

SELÇUK ÜNİV. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.26, pp.39-56, 2009 (International Refereed University Journal)

2006

2006

Karay The Trakai Dialect

DİREKCİ B.

SELÇUK ÜNİV. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.20, pp.273-280, 2006 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

1944’TEN 2011’E TDK TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE “A” MADDESİNDE YER ALAN ALINTI KELİMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİREKCİ B. , AKBULUT S. , ŞİMŞEK B.

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kıbrıs, Turkey, 01 September 2021

2019

2019

Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Yaratıcı Yazma Tekniği Açısından İncelenmesi

DİREKCİ B. , YAVUZ M.

XI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019

2019

2019

Okul Yöneticilerinin İki Dilli Eğitim Uygulamalarına Yönelik Görüşleri: Fenomonolojik Bir İnceleme

CANBULAT M. , DİREKCİ B.

II. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi (BISET), Köln, Germany, 10 - 11 October 2019, pp.1

2019

2019

İki Dilli Eğitim Alanında Yapılan Akademik Çalışmalara Ait İçerik Çözümlemesi

CANBULAT M. , DİREKCİ B.

II. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi (BISET ), Köln, Germany, 10 - 11 October 2019, pp.1

2019

2019

A Model for Teaching Practice Course: ”Creative Internprize” project

VEZNE R. , GÜNBAYI İ. , DİREKCİ B. , BIÇAK B. , ŞAHİN H.

Erasmus International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.35-45

2019

2019

Çevrimiçi Oyun Oynayan Öğrencilerin Oyun İçi Dil Kullanımları

ŞİMŞEK B. , DİREKCİ B.

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.252

2019

2019

MUSTAFA ÇANKAYA’NIN ESERLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

DİREKCİ B. , UTKU İ. E. , ŞİMŞEK B.

V INES HUMAN AND CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

2019

2019

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli YüksekLisans Programına yönelik Öğretici ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

DİREKCİ B. , AKBULUT S. , TERZİ S. N.

ULUSLARARASIV. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.1209-1221

2018

2018

İBRADI AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR

DİREKCİ B. , ŞİMŞEK B. , kayasandık e. , KOPARAN B.

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 5 - 06 October 2018

2018

2018

İBRADI (ANTALYA) YER ADLARI

DİREKCİ B. , CANBULAT M. , ŞİMŞEK B.

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kiev, Ukraine, 5 - 06 October 2018, pp.45

2018

2018

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Dijital Okuryazarlık Beceriler

DİREKCİ B. , AKBULUT S.

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1401-1403 Sustainable Development

2017

2017

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki İsim Çekim Ekleri ile İlgili Hatalar

ÇETİNTAŞ D., DİREKCİ B.

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.50

2017

2017

Tûtî-nâme Rodos Nühası

DİREKCİ B. , GÜLMEZ M. , ŞİMŞEK B.

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.206

2017

2017

TÜRKÇENİN REKLAMLARDA KULLANILAN SÖZ VARLIĞI

DİREKCİ B. , ŞİMŞEK B. , KOPARAN B.

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2017, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.406

2017

2017

Examining Internationalization Status of Scientific Papers in Turkey: Akdeniz University Case

DİREKCİ B. , ŞİMŞEK B., ASMA B.

8th International Graduate Education Symposium, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 11 - 12 May 2017

2017

2017

Medya Dilinde Türkçenin Söz Varlığı

DİREKCİ B. , ŞİMŞEK B., KOPARAN B.

ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.130

2017

2017

Developing a Scale for Students’ Attitudes towards their Mother-tongue

DİREKCİ B. , ASMA B., ŞİMŞEK B.

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.80-81

2016

2016

EKOELEŞTİREL YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ

DİREKCİ B. , ŞİMŞEK B.

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.438

2016

2016

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA YAPILMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN TEMATİK SINIFLANDIRILMASI

DİREKCİ B. , Çetintaş D.

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.398

2016

2016

Web 2.0 Araçlarıyla Yazma Becerisinin Geliştirilmesi

BAL M. , DİREKCİ B. , Özbal A.

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016

2016

2016

Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi

DİREKCİ B. , BAL M. , ŞİMŞEK B.

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016

2016

2016

Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarının Şekil İçerik ve Metin Yönünden İncelenmesi

GÜVEN A. Z. , CANBULAT M. , DİREKCİ B.

2. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Münih, Germany, 19 - 21 May 2016, vol..

Episodes in the Encyclopedia

2019

2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

DİREKCİ B.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

2018

2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

DİREKCİ B.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2018

2012

2012

Konya Ansiklopedisi

DİREKCİ B.

Konya Kültür, pp.67-69, 2012

2012

2012

Konya Ansiklopedisi

DİREKCİ B.

Konya Kültür, pp.66-67, 2012

2012

2012

KONYA ANSİKLOPEDİSİ

DİREKCİ B.

KONYA KÜLTÜR AŞ, pp.67-69, 2012

2011

2011

Konya Ansiklopedisi

DİREKCİ B.

Konya Kültür, pp.291, 2011

2011

2011

Konya Ansiklopedisi

DİREKCİ B.

Konya Kültür, pp.99-100, 2011

Scientific Refereeing

January 2016

January 2016

Mediterranean Journal of Humanities

Other Indexed Journal

May 2015

May 2015

SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Other journals

January 2015

January 2015

Mediterranean Journal of Humanities

Other Indexed Journal

July 2014

July 2014

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2014

January 2014

SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Other Indexed Journal

January 2013

January 2013

SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Other Indexed Journal

Awards

August 2010

August 2010

2010 AVRUPA DİL ÖDÜLÜ

Ulusal AjansEdit Congress and Symposium Activities

2009

2009

2.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

Attendee

Lefkoşa-Cyprus (Kktc)

Jury Memberships

July-2016

July 2016

Academic Staff Examination

TÜRK DİLİ OKUTMANI ALIMI SINAVI - TÜRK DİLİ OKUTMANI ALIMI SINAVI

January-2016

January 2016

Academic Staff Examination

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SINAVI - ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SINAVI

November-2015

November 2015

Academic Staff Examination

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SINAVI - ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SINAVI

June-2014

June 2014

Post Graduate

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Tez Savunma - AÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

April-2014

April 2014

Academic Staff Examination

OKUTMAN ALIMI - TÜRK DİLİ OKUTMANI ALIMI SINAVI

April-2013

April 2013

Academic Staff Examination

TÜRK DİLİ OKUTMANI ALIMI - TÜRK DİLİ OKUTMANI ALIMI SINAVI